English version Wersja Polska
OCZYSZCZANIE
TERENU
NADZÓR
SAPERSKI
EKSPERTYZY
SAPERSKIE
PRACE
Z UŻYCIEM MW
SZKOLENIA
UPRAWNIENIA

Posiadamy uprawnienia z zakresu:

1. Dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

2. Nadzorowaniu prac związanych z pracami z materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego,

3. Prowadzenia prac polegających na oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego,

4. Niszczenia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego

szablony
COPYRIGHT BY ŁUKASZ FROŃ