English version Wersja Polska
OCZYSZCZANIE
TERENU
NADZÓR
SAPERSKI
EKSPERTYZY
SAPERSKIE
PRACE
Z UŻYCIEM MW
SZKOLENIA
PRACE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Dzięki rozwojowi technik strzałowych można prowadzić następujące prace przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

- rozkruszanie skał np. pod rurociągi, fundamenty,

- wyburzanie budynków,

- wyburzanie kominów,

- wyburzanie wiaduktów i mostów,

- rozkruszanie betonu,

- karczowanie pni drzew,

- wysadzanie kry na rzekach.

Prace przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego pozwalają na znaczne obniżenie czasu wykonywanych prac, a tym samym pozwala obniżyć koszty. W przypadku obiektów zagrażających zawaleniu pozwala na bezpieczną i szybką rozbiórkę.

szablony
COPYRIGHT BY ŁUKASZ FROŃ