English version Wersja Polska
OCZYSZCZANIE
TERENU
NADZÓR
SAPERSKI
EKSPERTYZY
SAPERSKIE
PRACE
Z UŻYCIEM MW
SZKOLENIA
OCZYSZCZANIE Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH

Właściwe oczyszczenie terenu pod inwestycje jest niezwykle istotne na etapie przygotowawczym, szczególnie, że zalegające w gruncie niewybuchy i niewypały mogą nie tylko znacząco opóźnić realizację robót, ale stwarzają bezpośrednie i realne zagrożenie dla ludzi i sprzętu. Z tego względu oferujemy kompleksowe usługi oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych, polegające na wykryciu przedmiotów, ich identyfikacji względem zagrożenia, następnie podejmowaniu, wywozie i niszczeniu ich za pomocą materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Przebieg w/w prac jest skrupulatnie dokumentowany, a po ich zakończeniu wydawany jest Certyfikat Czystości Terenu, opatrzony w spis wykrytych przedmiotów niebezpiecznych, włącznie z ich lokalizacją za pomocą współrzędnych GPS oraz dokumentacją fotograficzną. Prace oczyszczania terenu prowadzone są przez doświadczonych saperów z zachowaniem Międzynarodowych Standardów Akcji Minowej (International Mine Action Standards pod egidą ONZ) i z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia/terenu. Wykonanie prac organizujemy pod względem osobowymi i sprzętowym zawsze tak, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa oczekiwań, tym samym minimalizując bądź całkowicie niwelując przestój państwa prac.

szablony
COPYRIGHT BY ŁUKASZ FROŃ