English version Wersja Polska
OCZYSZCZANIE
TERENU
NADZÓR
SAPERSKI
EKSPERTYZY
SAPERSKIE
PRACE
Z UŻYCIEM MW
SZKOLENIA
NADZÓR SAPERSKI

Nie wszystkie miejsca można dokładnie sprawdzić i oczyścić z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Jeżeli przez teren przebiega gazociąg, podziemne rurociągi lub występuje mocne zanieczyszczenie gruntu, itp. to takie miejsca nie są możliwe do sprawdzenia, gdyż w/w przedmioty zakłócają pracę detektorów. W takich miejscach proponujemy prowadzenie nadzoru saperskiego. Nadzór saperski polega na bezpośrednim dozorze prac ziemnych przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych saperów. Nadzór saperski obejmuje zabezpieczenie terenu wykonywanych robót i stanowiskowe przeszkolenie gażowanych w roboty pracowników. Prowadząc nadzór saperski zwiększamy bezpieczeństwo prac wykonywanych w terenie zagrożonym występowaniem przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych, zapewniając jednocześnie ciągłość prowadzonej inwestycji.

szablony
COPYRIGHT BY ŁUKASZ FROŃ