English version Wersja Polska
OCZYSZCZANIE
TERENU
NADZÓR
SAPERSKI
EKSPERTYZY
SAPERSKIE
PRACE
Z UŻYCIEM MW
SZKOLENIA
KADRA

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedzin saperstwa, inżynierii (z branży drogowej, projektowej, budownictwa ogólnego), górnictwa, geofizyki, archeologii, jak również zarządzania. Osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie prac bądź w nadzór nad nimi posiadają niezbędne uprawnienia, przeszkolenie z zakresu BHP oraz ryzyka zawodowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Ich wiedzę specjalistyczną, bogate zawodowe doświadczenie oraz intuicję transponujemy w niezawodnie funkcjonujące narzędzie, którym posługujemy się sprawnie w realizacji zleceń.

szablony
COPYRIGHT BY ŁUKASZ FROŃ