English version Wersja Polska
OCZYSZCZANIE
TERENU
NADZÓR
SAPERSKI
EKSPERTYZY
SAPERSKIE
PRACE
Z UŻYCIEM MW
SZKOLENIA
EKSPERTYZY I OPINIE SAPERSKIE

Wykonujemy ekspertyzy i opinie saperskie dotyczące:

- możliwości występowania na danym terenie amunicji porzuconej, niewybuchów niewypałów, środków bojowych w oparciu o źródła historyczne, mapy historyczne, wywiad środowiskowy,

- kalkulacji stref rażenia odłamkami, falą uderzeniową,

- określenia stref zagrożeń dla ludzi, zabudowań,

- określenia stopnia niebezpieczeństwa znaleziska.

szablony
COPYRIGHT BY ŁUKASZ FROŃ